Το σεμινάριο διεξάγεται από την ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης του έργου TRAIN-ASD. Η μαθησιακή διαδικασία περιλαμβάνει διάδραση με το εκπαιδευτικό υλικό καθώς και χρήση πρόσθετου υλικού σε μορφή e-book, προσβάσιμο οποτεδήποτε από από οπουδήποτε.

Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο θα πρέπει να εγγραφείτε στην ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης του έργου.

Επιλέξτε εδώ για να πλοηγηθείτε στην ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης του έργου.