Οι συνεργάτες του Train-ASD προέρχονται από διαφορετικά - τόσο εθνικά όσο και πολιτισμικά - υπόβαθρα και έχουν μια μεγάλη ποικιλία ικανοτήτων.
Ο συντονιστής του έργου, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Ελλάδα) συνεργάζεται με τους άλλους εταίρους, το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου (Ρουμανία), τον οργανισμό Autism-Europe (Βέλγιο), τον Πανελλήνιο Επιστημονικό Σύλλογο Ειδικής Αγωγής (Ελλάδα) και την εταιρεία Inte*Learn (Ελλάδα) που ειδικεύεται στην εκπαιδευτική τεχνολογία.