Teacher with child

Obiectivul Formează-TSA este de a oferi profesioniștilor instruire cu privire la metodele de comunicare și predare a abordărilor copiilor cu TSA, precum și la observarea sistematică, evaluarea și gestionarea problemelor sau abaterilor de comportament.

Mai precis obiectivele acestui proiect includ:

  • Oferă instruire de mai bună calitate pentru grupurile țintă.
  • Facilitatea și sprijinirea profesioniștilor în reîmprospătarea abilităților și validarea procedurilor dobândite din practică.
  • Identificarea lipsurilor de cunoștințe și practică prin analiza cuprinzătoare a nevoilor de instruire.
  • Dezvoltarea unui curriculum de formare electronică ca rezultat al cooperării dintre 3 țări (Grecia, România și Belgia) pe baza rezultatelor analizei nevoilor de formare.
  • Dezvoltarea unei platforme electronice, accesibilă de pe orice dispozitiv portabil pentru a găzdui modulele educaționale.