Principalul obiectiv al Formează-TSA este formarea, educarea, familiarizarea profesioniștilor cu privire la abordările de comunicare și predare ale persoanelor cu tulburări ale spectrului autismului prin tehnici de învățare electronică.

Subiecte

  • Abordări de comunicare și predare
  • Sisteme alternative de comunicare
  • Construirea programelor educaționale individuale și aplicarea lor
  • Colaborarea cu părinții în stabilirea priorităților și obiectivelor
  • Gestionarea dificultăților de comportament și promovarea incluziunii sociale, adaptarea și dezvoltarea cognitivă
  • Utilizarea tehnologiei în educația persoanelor cu autism

Certificare
După finalizarea ciclului de cursuri digitale, elevul va primi un certificat de competență.