Ο κύριος στόχος του έργου Train-ASD είναι η εκπαίδευση και η εξοικείωση των επαγγελματιών με τις επικοινωνιακές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των ατόμων με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, μέσω τεχνικών ηλεκτρονικής μάθησης.

Θέματα

  • Επικοινωνιακές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις
  • Εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας
  • Δημιουργία εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή τους
  • Συνεργασία με τους γονείς για τον καθορισμό προτεραιοτήτων και στόχων
  • Αντιμετώπιση δυσκολιών συμπεριφοράς και προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της κοινωνικής προσαρμογής και της γνωστικής ανάπτυξης
  • Αξιοποίηση της Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση των Ατόμων με Αυτισμό

Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των ψηφιακών μαθημάτων, ο εκπαιδευόμενος θα λάβει βεβαίωση παρακολούθησης.